logo
อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร พร้อม 5 ข้อควรรู้

อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร พร้อม 5 ข้อควรรู้

20 กันยายน 2566 52,270 view
อินเตอร์เน็ต (internet)

ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อได้กับผู้คนอื่น ๆ ทั่วโลกได้อย่างง่ายได้ อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ แต่หลายคนอาจต้องการทราบว่าอินเตอร์เน็ตคืออะไร, มีความเป็นมาอย่างไร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ในบทความนี้ Melonth จึงได้รวบรวมข้อมูลความหมายของอินเตอร์เน็ต และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่บนความเข้าใจที่กว้างกว่าเก่า ไปอ่านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตกันเลย !

อินเตอร์เน็ต (Internet)  คืออะไร

อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร? เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายนานาชาติอื่น ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ใช้เครือข่ายนี้สามารถติดต่อกันแต่ช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail หรือ Social Media เป็นต้น 

อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่ายเล็ก ๆ จนรวมเป็นขนาดใหญ่ ทำให้ปัจจุบัน ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก และยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตต่อมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ต

แล้วความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ตคืออะไร? ก่อนจะมาเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เราใช้งานอย่างสะดวกสบายในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ในโครงการวิจัยชั้นสูงภายใต้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา

ในตอนแรกทำการทดลองใช้กับมหาวิทยาลัย 4 แห่งนั่นก็คือ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (UCLA), สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด (SRI), มหาวิทยาลัยซานตาบาร์บารา (UCSB) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ (UTAH) เพื่อทำการใช้ส่งข้อมูลทางวิชาการผ่านทาง e-mail

ผู้คนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจึงเริ่มนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เกี่ยวกับธุรกิจเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน, บริษัท หรือธุรกิจ SME ก็ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองร่วมกับการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) เป็นต้น

และนอกจากการติดต่อสื่อสารทางข้อความผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรายังสามารถใช้การติดต่อด้วยเสียงเหมือนกับการโทรศัพท์แบบทั่วไปได้อีกด้วย ค่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงได้ออกโปรโมชั่นเกี่ยวกับซิมโทรศัพท์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ซิมเน็ตรายปี, ซิมรายเดือน และอื่น ๆ

ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์หลัก ๆ ของอินเตอร์เน็ตคือการที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อินเตอร์เน็ตยังมีความสำคัญดังนี้

 • เป็นช่องทางที่ทำให้คนสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก 

 • เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้คนสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

 • เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าต่าง ๆ 

 • เป็นสื่อกลางของการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์

 • เป็นช่องทางที่สามารถรับชมความบันเทิง เช่น เพลง, หนัง หรือ Streaming ต่าง ๆ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ก่อนจะทำการใช้งานอินเตอร์เน็ต เราควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะสามารถเลือกโปรโมชั่นหรือการติดตั้งอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองจากผู้ให้บริการทั้งหลาย ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมาไว้แล้วดังนี้ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตของเรา

ก่อนตัดสินใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เราควรทราบก่อนว่าเราใช้อุปกรณ์ใดในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบ้าง เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถืออาจมีจำนวนไม่เท่ากัน หากเราต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเฉพาะมือถืออาจสามารถเลือกซื้อซิมเน็ตรายปีหรือซิมเทพจากผู้ให้บริการ เช่น TRUE, AIS หรือ DTAC

2. ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ต้องการ

ความเร็วของอินเตอร์เน็ตคืออะไร ส่งผลอย่างไรบ้าง? หากเรามีความต้องการที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาจต้องเลือกจำนวนเมกะบิต (Mbps) ที่สูง หรืออาจต้องเลือกระดับกิกะไบต์ (GB) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการใช้งานร่วมด้วย

3. รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการทำงานอย่างการส่งอีเมลหรือค้นคว้าหาข้อมูล และการใช้งานเพื่อความบันเทิง เช่น การดูหนัง, ฟังเพลง หรือเข้าถึง Streaming รูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เราควรเลือกอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานของตนเอง เพื่อที่จะสามารถทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเหล่านั้นคุ้มค่ามากที่สุด 

4. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

นอกจากอินเตอร์เน็ตจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั่วโลกแล้ว เราควรระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองเมื่ออัพโหลดลงอินเตอร์เน็ตเช่นกัน หากเราไม่ทำการป้องกันข้อมูลของตนเองและอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวลงบนอินเตอร์เน็ต เช่น ชื่อจริง, ที่อยู่ หรือช่องทางติดต่อต่าง ๆ ก็อาจทำให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างกว้างขวาง

5. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและโปรโมชั่นต่าง ๆ

เนื่องจากในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย จึงมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตอยู่มากมาย ดังนั้น เราจึงสามารถเลือกโปรโมชั่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เมื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการใช้งานของตนเอง เช่น ซิมเทพ DTAC, ซิมเทพ TRUE หรือ ซิมเทพ AIS เป็นต้น

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

ปัจจุบันสามารถแบ่งอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้ออกเป็น 2 อย่างหลัก ๆ ที่ใช้ในวงกว้าง โดยข้อมูลของอินเตอร์เน็ตทั้งสองชนิด มีดังต่อไปนี้

 • 4G
  4G ย่อมาจาก 4th Generation หรือเป็นยุคที่ internet พัฒนาขึ้นมาสู่ยุคที่ 4 โดยอินเตอร์เน็ตในยุคนี้ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่น ๆ ผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งอาจมีความเร็วตั้งแต่ 100 Mbps ไปจนถึง 1,000 Mbps

 • 5G
  5G คืออินเตอร์เน็ต 5th Generation หรืออินเตอร์เน็ตยุคที่ 5 มีความเร็วมากกว่าอินเตอร์เน็ต 4G ถึง 10 เท่า หรือหมายความว่า 5G จะสามารถใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ถึง 10,000 Mbps ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้รวดเร็วกว่าการใช้ 4G แบบเดิม

ซิมเน็ตรายปี เล่นเน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด

ผู้คนมักใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีค่ายโทรศัพท์มือถือที่เปิดให้บริการซิมโทรศัพท์พร้อมโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสุดคุ้ม รวมถึงมีบริการเสริม เช่น เบอร์มงคล, เบอร์เลขสวย และเบอร์อื่น ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกคน 

หากสนใจเบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบรายปี จ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้นานถึง 12 เดือน สามารถติดต่อสอบถามหรือเช็คได้บนเว็บไซต์ของเราที่นี่ : https://melonth.com/

หน้าแรก

หมวดสินค้า

บัญชี

เพิ่มเติม